Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Treff og arrangementer

Mangfoldskafe torsdag 24. september 2020.

En torsdag hver måned har vi mangfoldskafe i Stensveen.

Denne torsdagen kan det nok en gang bli i vårt store hagetelt slik at vi kan holde sosial avstand. Ta med klær etter vær. Vi holder pledd og gassovn. Innendørs er også et alternativ.

Pris kr. 100,- som inkluderer kaffe, vafler eller kaker og godt selskap ;-)
Dette er ment å være en uformell møteplass for alle mangfoldsmennesker.

Ta gjerne med venner og kjente.

Alle er velkommen. Vel møtt!


Stemmekurs - for deg som ikke passer inn i kjønnsnormene. Et utviklings- og forskningsprosjekt over 4 helger

Begynner 13.-15. november 2020, Stiftelsen Stensveen, Fabrikkvegen 26 2849 Kapp

                
Tegning, Siri Fossum Storhaug

Dette er et prosjekt med 8 til 10 deltakere i alderen 18 år og oppover. Prosjektet er støttet økonomisk av Sparebankstiftelsen i Norge. Deltakere i alderen 18 – 25 år får mest nedsatt kursavgift pga. denne bevilgningen. Forbundet for Transpersoner (FTPN) dekker deler av kursavgiften for egne medlemmer. Det jobbes med å få flere brukerorganisasjoner til å dekke deler av kursavgiften for egne medlemmer.
Kurset er åpent for deg som opplever kjønnsinkongruens, for mann-til-kvinne (M-K), kvinne-til-mann (K-M), ikke-binære, definerer deg som transperson eller noe annet.
Korona-smittevern: Tiltakene er i samsvar med Folkehelseinstituttets krav. Korforbundets regler følges. Visir til ansiktsbeskyttelse fra Hygi.no vil være tilgjengelig for alle tilstedeværende.

Kursinnhold
Vil du utforske stemmen din i en vennlig og oppmuntrende gruppesetting over tid? Her kan du øke tryggheten i eget stemmeuttrykk. Du kan få profesjonell veiledning fra gruppelederne og feedback fra andre deltakere. Du kan finne ut om du blir mer fortrolig med stemmen din slik den er, eller om du i tillegg trenger logopedisk trening for å legge om stemmen. Innhold: Stemme- og rytmelek, sang, improvisasjon og logopediske øvelser. Ingen blir presset til å gjøre noe de ikke vil selv. Det er frivillig om man ønsker å delta i individuelle forsknings-intervjuer i tillegg til selve kurset.

Kursledelse
Kurset ledes av en musikkterapeut og en logoped med assistanse fra en musikkterapistudent.
Ruth Eckhoff er musikkterapeut og integrativ terapeut, ansatt som universitetslektor i musikkterapi ved Norges Musikkhøgskole (NMH).
Britt Bøyesen er logoped og stemmekunstner, ansatt ved Statped, avdeling for stemmevansker.
Prosjektet støttes faglig av Center for research in music and health ved NMH, Statped ved team for stemmevansker og Harry Benjamin Ressurssenter.

Praktiske opplysninger
Tidspunkter:
Kurshelg nr. 1: 13. - 15. november 2020.
Kurshelg nr. 2: 5. - 7. mars 2021
Kurshelg nr. 3: 16. – 18. april 2021
Kurshelg nr. 4: 17. – 19. september 2021.
Priser:
Deltakere i alderen 18 – 25 betaler kr. 1500 pr. kurshelg, denne avgiften inkluderer kurs, overnatting og mat. Reise dekkes av deltaker selv. Pris for 4 kurshelger blir kr. 6000,- + reise. Det arbeides med å få noe tilskudd til reduksjon av kursavgift for medlemmer av flere brukerorganisasjoner.

Deltakere i alderen 26 og oppover betaler kr. 2300 pr. kurshelg, denne avgiften inkluderer kurs, overnatting og mat. Reise dekkes av deltaker selv. Pris for 4 kurshelger blir kr. 9200 + reise. Det arbeides med å få noe tilskudd til reduksjon av kursavgift for medlemmer av flere brukerorganisasjoner.

Overnatting:
Overnatting er inkludert i kursprisen. Eget sengetøy medbringes. Stiftelsen Stensveen har 9 overnattingsplasser, noen få personer må derfor overnatte et annet sted i nærheten.
Mat:
Rimelig mat er inkludert i kurset. Har du spesielle behov mht. diett må dette meldes på forhånd.
Interesse:
Hvis du er interessert i stemmekurset ta kontakt med prosjektleder Ruth Eckhoff på telefon 901 53 774.

Forskningsdeltakelse?
I tilknytning til deltakelse på kurset vil det også være mulig å delta i et lite forskningsprosjekt. Her vil vi prøve å finne ut om vår ressursorienterte musikkterapeutiske tilnærming i kombinasjon med logopedisk kompetanse kan være til hjelp for å bli trygg i eget uttrykk /egen identitet, eller om det ved prosjektslutt fortsatt er behov for å logopedisk stemmetrening for å forandre stemmen. Forskningsdata vil være personlige intervjuer samt deltakende observasjoner fra hver weekend. Det skal søkes Norsk Senter for Forskningsdata om godkjenning til forsknings-prosjektet. Det er frivillig å delta i forskningsdelen, og det vil ikke få noen negative konsekvenser for deg dersom du kun ønsker å være kursdeltaker.

Betingelser for deltakelse
1. Du som er interessert i stemmekurset har først en introduksjons-samtale med prosjektleder (via telefon, Zoom-møte eller avtalt fysisk møte). Du vil da få mer info om hva kurset og forskningen går ut på. Da kan du velge om du vil være enten a: kun kursdeltaker eller b: både kursdeltaker og medvirkende i forskning.
2. Alle som ønsker å delta i kurset melder seg på til samtlige 4 helgekurs gjennom en skriftlig avtale. Det er bindende påmelding. Kursavgift betales før hver kurshelg.
3. Hvis du blir syk og ikke kan møte til en kurshelg trenger vi at du ringer og melder fra. Eventuell innbetalt kursavgift for denne kurshelgen kan dessverre ikke refunderes, men vil kunne gjelde som betaling for neste kurshelg. Denne forskyvings-ordningen gjelder en kurshelg, slik at du da totalt betaler for 3 kurshelger.
4. Dersom du i tillegg til kurset har lyst til å være med i forskningsdelen av prosjektet vil du etter intro-samtalen få tilsendt en samtykkeerklæring til undertegning. Deltakere som ønsker å være med i forskningsdelen møter også til et individuelt intervju før første kurshelg. Sted avtales. Vedkommende gjennomfører dessuten et intervju nr. 2 ved prosjektslutt og et intervju nr. 3 som finner sted ca. 1 år etter prosjektavslutning. Det vil være mulig å trekke seg fra forskningsdelen underveis i prosjektet.


Mangfoldstreff - juletreff, 19-22. november 2020

Stiftelsen Stensveen ønsker nok en gang velkommen til det etter hvert så tradisjonsrike mangfoldstreffet/juletreffet.

Årets mangfoldstreff er lagt til langhelgen 19. til 22. november 2020. Denne "helgen" er det også mangfoldskafe i Stensveen på torsdag. Treffstedet er Quality Strand Hotel Gjøvik.

Prisene er som følger:

Enkeltrom kr. 1090,- pr. døgn, dobbeltrom kr. 1390,- pr. døgn og festmåltid lørdag kr. 545,- pr. person.

Du kan allerede nå bestille plass på treffet direkte til Quality Strand Hotell på Gjøvik. Husk å oppgi Stiftelsen Stensveen som referanse.

Hold av datoene. Mer informasjon kommer.

Hilsen Stiftelsen Stensveen - trygg i eget uttrykk

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn