Stiftelsen Stensveen - trygg i eget uttrykk

Følg oss på Facebook; Stiftelsen Stensveen - trygg i eget uttrykk.

Bakgrunn

Stiftelsesmøtet ble avholdt 8. Mars 2018. Vi har en stor og sterk stiftergruppe i ryggen som vi er veldig takknemlige for.

Stiftelsen skal videreføre og utvikle alt arbeid som Stensveen Ressurssenter har drevet med innen området hjelp og støtte til mennesker med utfordringer knyttet til sin kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering eller mennesker som opplever kjønnsinkongruens/-dysfori.

Stiftelsen søker finansiering ulike steder for å ansette Marion Arntzen og Harald Sundby. I tillegg har vi ambisjoner om å knytte til oss relevant fagkompetanse.

Les mer om Stiftelsen Stensveen - trygg i eget uttrykk dokumentet under.

Bidrag og gaver tas imot med stor takk. Vi er takknemlig for den gode støtten vi allerede har fått. Stiftelsens kontonummer er 2050 40 66917.

Her følger noen aktuelle dokumenter og informasjon om Stiftelsen Stensveen - trygg i eget uttrykk.

Share on FacebookShare on Twitter