Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Marion Arntzen og Mona Renolen;

"Prinsesse Ivar"

                 

Enkelte barn er født med en kropp som ikke stemmer med kjønnsidentiteten deres. Noen har guttekropp og føler seg som jente, andre har jentekropp og føler seg som gutt. Mange har et greit forhold til kroppen sin, men sliter med forventningene andre har til dem som gutt eller jente. Denne boka handler om disse barna, men den handler også om alle barns rett til å utrykke kjønn som de ønsker. 

 Kan bestilles direkte fra Stiftelsen Stensveen

(Utsolgt fra forlaget)

Marion Arntzen og Kari Kahrs; "Så falt brikkene på plass".

Så falt brikkene på plass

Hensikten med "Så falt brikkene på plass" er å formidle kunnskap om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk for derigjennom å bidra til større åpenhet og medmenneskelighet hos oss alle. Det skjer gjennom svært personlige livshistorier. Enkelte forteller om den vanskelige tiden på barneskolen, andre forteller hvordan det er å bli mor og senere i livet bli mann. De forteller om sorg og kjærlighet, hvordan det oppleves egentlig å være gutt når jentekroppen kommer i puberteten med bryster og menstruasjon. Kanskje tror du at det ikke kan være så vanskelig å være gutt født som jente? Det er jo bare å kle seg maskulint? De modige menneskene du kan lese om i denne boken kan fortelle at det skal langt mer til før brikkene faller på plass og man kan bli trygg i sin egentlige kjønnsidentitet - trygg i eget uttrykk.

du kan bestille boka her

Marion Arntzen og Kari Kahrs; "De usynlige kjønn". (anmeldelse nederst på siden)

de usynlige kjønn

Boken «De usynlige kjønn» formidler innsikt i, og kunnskap om, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnsmangfold. Boken gir mange eksempler på hvordan mennesker som bryter med den tradisjonelle kjønnsnormen blir møtt i familien, i barnehagen, på skolen og i arbeidslivet. Boken presenterer ny informasjon fra fagpersoner innenfor psykologi og psykiatri, sexologi, rusomsorg og diakoni, samt innspill fra transpersoner i fremstående stillinger i samfunnet.
Målgruppene for denne boken er primært personer som jobber i skolen og i helsevesenet, men den er også tenkt å være en hjelp for den enkelte som har spørsmål rundt sin egen kjønnsidentitet, eller familie og venner som trenger mer kunnskap om dette temaet.

du kan bestille boka her

 

Marion Arntzen og Kari Kahrs; "Mann er da kvinne"

Bilde av forside bok

Den Norske Bokdatabasens omtale:
I boka forteller transpersoner, kjent fra TV-serien "Jentene på Toten", i dagboks form om sine tanker og opplevelser i kampen for å respektere seg selv, og for å bli respektert av omgivelsene som den de er. Boka er skrevet av Marion Arntzen, som sammen med ektemannen Harald Sundby, driver Stensveen Ressurssenter, et privat foretak for transpersoner på Kapp på Toten. Med oversikt over ord og uttrykk og informasjon om nyttige kontakter.
Forlagets omtale:
Etter den Gullrutevinnende TV-serien ved samme navn har "Jentene på Toten" blitt et begrep. Stensveen ressurssenter på Kapp, drevet av Marion Arntzen og hennes mann Harald Sundby, har i 14 år støttet mange transpersoner i å leve som den de selv definerer seg som. Etter tv -serien fikk hele Norge oppleve hva det vil si at alle mennesker har rett til å definere seg selv. Jentene på Toten mottok Homofrydprisen 2010. Marion og Harald ble tildelt YS‘ Likestillingspris 2010. I Mann er da kvinne møter vi transpersoner som er forskjellige steder i sine prosesser. I dagboks form forteller de om kampen for å for å forstå seg selv, sine gleder og sorger. Mann er da kvinne er en unik fortelling om enkeltmennesker som kjemper for å kunne respektere seg selv og for å bli respektert for den de er.

Claes Schmidt/Sara Lund; "Från Man till Människa"

Bokomslag

”Den lille killens godis är slut nu. Han tittarpå mig under lugg. Säger inget på en lång,lång stund. Hans mamma har vaknat, slötittar ut genom tågfönstret. Plötsligt pekar denne enmetersmedborgare på mig och frågar med klar och tydlig röst: ”Mamma, är det en tant eller en farbror?” Det blir helt tyst i vår del av tåget. I mitt sinne blir det tyst i hela tåget, från lok till slutvagn. Alla människor tystnar. Tanten med sin lilla knähund som stigit på i Hässleholm, den svarte killen som inlett ett samtal med den vite mannen om var man kan hitta det bästa julbordet, den svartklädda tjejen som just tagit upp en medhavd ostmacka. Konduktören. Det är som innan en jordbävning. Tystnaden som uppstår är öronbedövande.”

CLAES SCHMIDT är marknadschefen som kom ut som transvestit och blev Sara Lund med hela svenska folket 2003. Claes/Sara använder humorn och sin egen person för att bryta upp normer och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt. Därför handlar denna bok inte om varför Claes/Sara är transvestit, utan om varför många tycker att det är konstigt. Claes/Sara fick Stora Talarpriset 2010.

Les i boka

Boka kan bestilles her

Prinsesse Ivar og vennene på fest Ivar, Randi, Alva og Mamo er fire gode venner. Nå skal de på fest, men hva skal de ha på seg? Ivar vil være prinsesse. Alva vil være jente. Randi er glad i å være prins. Mamo vil bare være Mamo. Hen vil verken være gutt eller jente, men bare seg selv. Prinsesse Ivar og vennene på fest er en ny bildebok for barna, som handler om alle barns rett til å få være akkurat slik de selv vil. Hva ville du valgt å ha på deg? Boka bygger på fagboka Prinsesse Ivar - om barn og kjønnsidentitet (GAN Aschehoug 2018)

Utsolgt fra forlaget

Jan Elisabeth Lindvik;"Mao sin raude kjole"

MAO SIN RAUDE KJOLE er historia om å vakse opp i ei tid då det meste var mulig. Det å revolusjonera samfunnet vårt varlangt frå nokon utopi, sjølv om tankane og ideane kom heilt frå Kina. Ein kunne bli akkurat det ein ville, den gongen, sånn på slutten av sekstitalet. Til og med popstjerne kunne ein bli, om ein verkeleg ville. Boka er og ei historie om venskap. Om å høyra til - og om det forferdelege ved å ikkje høyra til. Men ikkje minst er det ei historie om gryande kjærleik mellom to ungdomar, der den eine nokre gonger er i tvil om han har dei rette føresetnadane for å elska og å bli elska ...

du kan bestille boka her

 

 

Anmeldelse av de usynlige kjønn 

Engasjert og innsiktsfullt om kjønnsidentitetsforstyrrelser

Overlege Therese H. Bjark Avd. for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, Rikshospitalet
 
Tidsskrift for Norsk Legeforening 2014; 
Nr. 7 – 8. april 2014

Marion Arntzen, Kari Kahrs
De usynlige kjønn
221 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris NOK 349ISBN 978-82-450-1386-3
Hensikten med denne utgivelsen er ifølge forfatterne å formidle innsikt i og kunnskap om kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnsmangfold.
Noen barn, ungdommer og voksne opplever seg selv som annerledes, og flere og flere våger å stå frem. Det forventes at foreldre, lærere, helsearbeidere, men også resten av samfunnet, møter disse menneskene, som i boken omtales som transpersoner, med respekt og forståelse. I de 11 kapitlene belyser forfatterne begreper som kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, så vel somtransseksualisme, transvestitisme og transperson, i tillegg til å formidle vanskelighetene som transpersoner opplever i ulike faser av livet og i ulike relasjoner. Kapitlene er korte og lettleste.
I flere avsnitt stiller forfatterne seg kritiske til Helsedirektoratets anbefalte behandlingstilbud for transseksuelle, som ikke omfatter transpersoner. Forfatterne mener at dette skaper et kunstig skille mellom disse to gruppene, mens de applauderer endringer i Standards of Care fra The World Professional Association for Transgender Health, som for første gang anerkjenner alle transpersoner og ikke kjønnsnormative personer og deres behov for, og rett til, transrelaterte helsetjenester på lik linje.
Gjennomgående får leseren en god forståelse av hvor vanskelig transpersoner har det som barn og ungdommer, og utfordringene som voksne opplever, særlig i forhold til ektefeller, blir troverdig skildret. Forfatterne gir et godt innblikk i problematikken kjønnsidentitetsforstyrrelser, men åpner likevel for flere spørsmål uten å gi noe godt svar. Disse er sterkt knyttet til påstanden om at alle kjønnsuttrykk er naturlige, ikke sykelige, for mennesker gjennom alle tider og i alle kulturer, mens man samtidig etterlyser et offentlig helsetilbud for transrelaterte korreksjoner.
Forfatterne har tidligere utgitt Mann er da kvinne i 2011. I tillegg står Marion Arntzen bak TV-serienJentene på Toten fra 2009. Forfatternes sterke engasjement for transpersoner kombinert med Arntzens solide erfaringsgrunnlag fra hennes arbeid ved Stensveen Ressurssenter gjør at man fester lit til budskapet og får empati for menneskene som opplever så mange vanskeligheter i sine liv.
Jeg kan først og fremst anbefale boken til personer som jobber i barnehager og skoler, men også til unge og voksne som har spørsmål rundt sin egen eller barns og venners kjønnsidentitet. Den er ikke en medisinsk lærebok, men vil absolutt være nyttig for helsearbeidere, som utfordres til større toleranse og åpenhet omkring spørsmål om kjønnsidentitet og seksualitet.

 

Reflective and insightful account of gender identity dysphoria

Overlege Therese H. Bjark Avd. for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, Rikshospitalet 

Marion Arntzen, Kari Kahrs
De usynlige kjønn (The invisible gender)
221 pp, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Price NOK 349
ISBN 978-82-450-1386-3
According to the authors, the aim of this publication is to provide insight into and knowledge about gender identity, gender expression and gender diversity.
Some children, adolescents and adults experience themselves as different, and a growing number have the courage to step forward. Parents, teachers, and health professionals as well as the rest of society are expected to look upon these people, referred to in the book as transgender, with respect and understanding.
In the book’s eleven chapters, which are short and easy to read, the authors clarify concepts such asgender identity and gender expression as well as transsexualism, transvestism and transgender person, in addition to communicating the difficulties transgender people experience at different stages of life and in different relationships.

At several points the authors express criticism of the Norwegian Directorate of Health’s recommended treatment for transsexuals, which does not include transgender people, and view these treatment options as creating an artificial barrier between the two groups. They applaud the amendments to Standards of Care from the World Professional Association for Transgender Health which for the very first time recognizes all transgender people, as well as those who are not cisgendered, and their need for and right to receive trans-related health care along the same lines as health care for others.
Throughout the book the reader acquires a solid understanding of the difficulties experienced by transgender people in childhood and adolescence, and the challenges they experience as adults, particularly in relation to partners, are realistically portrayed. Although the authors give the reader a clear insight into the problematic area of gender identity dysphoria, they give no explicit answers to other questions they raise. These questions are strongly linked to the claim that all gender expression is natural, not abnormal, for people in all cultures throughout the ages, but at the same time the need for public health initiatives for trans-related adjustments is highlighted.
In 2011 the authors published Mann er da kvinne (We’re women after all). In addition Marion Arntzen was responsible for the TV series Jentene på Toten (The Toten girls) from 2009. The authors’ strong commitment to helping transgender people combined with Arntzen’s solid platform from her work atStensveen Ressurssenter (Resource centre) means that the reader can believe their message and feel empathy for those who experience so many difficulties in their lives.
I would first and foremost recommend the book to people who work in kindergartens and schools, but also to adolescents and adults who have questions about their own gender identity or that of children and friends. It is not a medical text but will undoubtedly be useful for health professionals who are challenged to show greater tolerance and openness regarding questions of gender identity and sexuality.

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn