Forelesninger

Marion Arntzen, "Trygg i eget uttrykk"

IMG_9635

Alle som ønsker å få mer kunnskap om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk vil ha utbytte av denne forelesningen. Du vil se at det er vanskelig å stille seg utenfor problemstillinger som har med dette å gjøre.
- hvorfor vet vi så lite om hverandre?
- hvorfor er det så vanskelig å vise hvem man er?

Innenfor skole, helsevesen, organisasjoner og bedrifter skal mangfoldstenking være en del av kulturen. Alt for lenge har vi gjennom uvitenhet og kunnskapsløshet ekskludert mennesker fordi "de" ikke er som "vi".
I framtidens samfunn vil suksess være likelydende med mangfold og inkludering. Vi har rett og slett ikke råd til å avvise mennesker og de kvaliteter de besitter på grunn av vår egen manglende evne til å tenke inkluderende.

Forelesningen tilpasses målgruppe, tid og innhold.
For informasjon og bestilling; kontakt oss på stensveen@bbnett.no,
Ring Marion på 911 27 454 eller Harald på 976 89 283.

 


 

Claes Schmidt/Sara Lund, "Kvinner, menn og alle vi andre"

Vi formidler forelesningene til Sara. De må oppleves. MEN vil du vite mere om hva det går ut på vil Saras hjemmesider fortelle mere om dette. www.saralund.se
Noen stikkord kan være:
- motivasjon og tankevekker
- fordommer og vanetenking
- mangfoldsarbeid; like barn leker best (og skaper lite nytt) - ulike barn skaper nye leker

 
 Forelesningene tilpasses i innhold og tid og passer derfor i alle sammenhenger og virksomheter:
- private foretak
- offentlig sektor
- organisasjoner med store homogene grupper
- videregående skoler; alle ansatte og elever 

Cocktail

Bilde av 687415_600_600[1]

"Kvinner, menn og alle vi andre!"

En inspirerande och underhållande föreläsning om hur normer och värderingar styr vårt liv och hindrar oss från att tänka logiskt. Du kommer att få många aha-upplevelser och du kommer att skratta åt dina egna fördomar. Du kommer att tänka tankar du aldrig tänkt och ställa frågor du aldrig vågat fråga.
I bästa fall blir du av med dina fördomar - i sämsta fall har du bara flyttat dina egna gränser ett par snäpp framåt. I båda fallen har du haft väldigt roligt! Claes Schmidt, marknadschef på nöjes- och konferensanläggningen Slagthuset i Malmö blev känd som Sara Lund över hela landet när han "kom ut" som transvestit hösten 2003.www.saralund.se

 

 
For informasjon og bestilling; kontakt oss på stensveen@bbnett.no,
eller ring Harald på 976 89 283.

Share on FacebookShare on Twitter